กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี 2561

จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี 2561 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ