การเข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่แข่งขันทักษะวิชการในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในรายการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม รายการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2561 และรายการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานสมองกลฝังตัว ในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ