พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

งานยุวกาชาดโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดพิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัต