พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์"

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์"  ณ สนามกีฬากลาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในวันที่ 30 มกราคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ