กิจกรรม World Thinking day 2018 Impact

งานผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรม World Thinking day 2018 Impact  ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โดมโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" โดยมีท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินเทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญ้ัติ