กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 และคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่าที่หมดวาระการทำงาน

จัดกิจกรรมอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และอำลาคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่า ที่หมดวาระการทำงาน ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตร่ีส่งสิทธิ์  บัญญัติ