อบรมโครงการปกป้องสถาบัน

 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมกับอำเภอบ้านนา  จัดอบรมโครงการปกป้องสถาบัน ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ