พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2560

งานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนฯ โดยมีท่านว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ์ สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ