แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 40 17 กรกฎาคม 2562 96
ประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย 17 กรกฎาคม 2562 86
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเสริมรายได้ใหักับนักเรียน 17 กรกฎาคม 2562 94
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 93
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 111
มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 17 กรกฎาคม 2562 103
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 17 กรกฎาคม 2562 90
ประชุมการจัดการการบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 17 กรกฎาคม 2562 93
รับสม้ครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 98
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ศึกษาดูงาน 16 กรกฎาคม 2562 89
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 16 กรกฎาคม 2562 90
มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 16 กรกฎาคม 2562 98
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 28 มีนาคม 2562 251
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 27 มีนาคม 2562 255
โรงเรียนคุรุราษฏร์วิทยาศึกษาดูงาน Zero Waste Schoo 27 มีนาคม 2562 245
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงาน Zero Waste School 27 มีนาคม 2562 274
อบรมป้องปรามการกระทำความผิดกฏหมายของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 26 มีนาคม 2562 274
คณะกรรมการประเมินผลงานเชี่ยวชาญ ครูอรุณี ศิริหงษ์ทอง 26 มีนาคม 2562 253
โครงการค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.6 26 มีนาคม 2562 258
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 26 มีนาคม 2562 244
กิจกรรมเลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการเอนก แป้นกล่อม และผู้อำนวยการจรุญ ทองอินทร์ 26 มีนาคม 2562 245
ส่งท่านผู้อำนวยการ เอนก แป้มกล่อม 26 มีนาคม 2562 281
ส่งท่านผู้อำนวยการ จรุญ ทองอินทร์ 26 มีนาคม 2562 223
โรงเรียนอินทร์บุรีศึกษาดูงานที่โรงเรียน น.พ.ก. 11 มีนาคม 2562 256
พิธีมอบรางวัลกิจกรรม Zero Waste School 10 มีนาคม 2562 265
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 ที่จะจบปีการศึกษา 2562 10 มีนาคม 2562 297
พิธีอำลาท่านรองฯจรุญและครูอเนก 10 มีนาคม 2562 247
พิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวจาก กฟผ. 10 มีนาคม 2562 242
กิจกรรมตรวจสุขภาพครูประจำปี 2562 10 มีนาคม 2562 247
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือฯ ระดับชั้น ม.3 27 กุมภาพันธ์ 2562 312
กิจกรรม World Thinking Day 2019 27 กุมภาพันธ์ 2562 265
งานเปิดบ้านวิชาการ OpenHouse ประจำปีการศึกษา 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 328
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2562 321
พิธีรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 260
งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 272
กิจกรรมหนังสือมนุษย์และคาราวานหนังสือ ประจำปี 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 249
โรงเรียนบางเลน จังหวัดนครปฐมศึกษาดูงาน 26 กุมภาพันธ์ 2562 224
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 16 กุมภาพันธ์ 2562 283
กิจกรรมงานวันครูประจำปี 2562 ณ วัดประสิทธิเวช 16 กุมภาพันธ์ 2562 272
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ โรงเรียน น.พ.ก. 16 กุมภาพันธ์ 2562 285
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ วัดทรงธรรม 05 กุมภาพันธ์ 2562 314
การแข่งขันกีฬาวันครูอำเภอบ้านนา ประจำปี 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 359
กิจกรรมวันปีใหม่ครูประจำปี 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 269
กิจกรรมรณรงค์ลดขยะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ และปฏิบัติการ 4 ม. 05 กุมภาพันธ์ 2562 399
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 05 กุมภาพันธ์ 2562 290
กิจกรรมวันคริสต์มาส (culture&festival) ประจำปี 2561 05 กุมภาพันธ์ 2562 280
การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ประจำปีการศึกษา 2561 17 มกราคม 2562 334
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 17 มกราคม 2562 305
กิจกรรม Dove Day 13 ธันวาคม 2561 500
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา 13 ธันวาคม 2561 534
พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 ธันวาคม 2561 471
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2561 12 ธันวาคม 2561 457
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 12 ธันวาคม 2561 578
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2561 11 ธันวาคม 2561 767
งานเลื้ยงต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ 15 พฤศจิกายน 2561 718
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ 15 พฤศจิกายน 2561 639
ประชุมลดการบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2-2561 15 พฤศจิกายน 2561 563
อบรมการจัดทำ Logbook 14 พฤศจิกายน 2561 502
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 14 พฤศจิกายน 2561 475
การประชุมจัดทำแผนกลยุทธโรงเรียน 14 พฤศจิกายน 2561 449
พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียญอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 15 กันยายน 2561 664
อบรมการบันทึกข้อมูล Logbook ในโปรแกรม LTeacher 15 กันยายน 2561 628
ถ่ายภาพ ม.3 ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2561 15 กันยายน 2561 867
โครงการตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2561 15 กันยายน 2561 828
กิจกรรมวันสับดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 15 กันยายน 2561 623
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 กันยายน 2561 638
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ณ โรงเรียนฯ 27 สิงหาคม 2561 717
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อำเภอบ้านนา 27 สิงหาคม 2561 506
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนฯ 27 สิงหาคม 2561 584
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 27 สิงหาคม 2561 717
โครงอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล 27 สิงหาคม 2561 807
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยากเสพติด 27 สิงหาคม 2561 610
ทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียน 27 สิงหาคม 2561 763
พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 19 กรกฎาคม 2561 1070
โครงการครอบครัวสุขสันต์ 19 กรกฎาคม 2561 723
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือกประจำปี 2561 19 กรกฎาคม 2561 737
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ PIM Robotics 2018 19 กรกฎาคม 2561 1150
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ Show&Share 2018 19 กรกฎาคม 2561 797
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนฯ ในศตวรรษที่ 21 19 กรกฎาคม 2561 709
กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์บีม (Beam) 19 กรกฎาคม 2561 708
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำและผู้นำที่ดี 19 กรกฎาคม 2561 767
รับน้องสายรหัสห้อง5 19 กรกฎาคม 2561 954
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 18 มิถุนายน 2561 853
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 18 มิถุนายน 2561 676
คณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น เข้าตรวจเยีิ่ยมและเก็บข้อมูลโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 18 มิถุนายน 2561 729
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 18 มิถุนายน 2561 666
คณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนนครราชสีมา ศึกษาดูงาน 18 มิถุนายน 2561 604
เยิียมชมรายการชิงร้อยชิงล้าน บริษัท WorkPoint 18 มิถุนายน 2561 817
คณะกรรมการประเมินโครงการ zero waste school 18 มิถุนายน 2561 676
พิธีมอบรางวัลสวดมนต์ทำนองสรภัณญะและบรรยายธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 18 มิถุนายน 2561 672
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระภาษาไทย 18 มิถุนายน 2561 598
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 18 มิถุนายน 2561 695
ต้อนรับครูใหม่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 18 มิถุนายน 2561 610
รับสมัคร รด. ปี1 และรายงานตัว ปี 2-3 23 พฤษภาคม 2561 771
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น) 23 พฤษภาคม 2561 765
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560 ของ สพม.7 23 พฤษภาคม 2561 725
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 15 พฤษภาคม 2561 528
โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการเรียนรู้ STEM ระดับชั้น ม.ปลาย 11 พฤษภาคม 2561 788
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 11 พฤษภาคม 2561 769
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 11 พฤษภาคม 2561 808
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 39 11 พฤษภาคม 2561 748
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 11 พฤษภาคม 2561 725
สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 11 พฤษภาคม 2561 735
คณะศึกษานิเทศ สพม.7 ฝึกประสบการณ์ 11 พฤษภาคม 2561 678
ประชุมเชิงปฏิบัติการลดการบ้านนักเรียนประจำปี 2561 11 พฤษภาคม 2561 768