แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 40 17 กรกฎาคม 2562 498
ประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย 17 กรกฎาคม 2562 448
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเสริมรายได้ใหักับนักเรียน 17 กรกฎาคม 2562 497
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 444
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 499
มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 17 กรกฎาคม 2562 465
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 17 กรกฎาคม 2562 448
ประชุมการจัดการการบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 17 กรกฎาคม 2562 467
รับสม้ครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 502
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ศึกษาดูงาน 16 กรกฎาคม 2562 464
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 16 กรกฎาคม 2562 471
มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 16 กรกฎาคม 2562 477
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 28 มีนาคม 2562 635
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 27 มีนาคม 2562 655
โรงเรียนคุรุราษฏร์วิทยาศึกษาดูงาน Zero Waste Schoo 27 มีนาคม 2562 605
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงาน Zero Waste School 27 มีนาคม 2562 679
อบรมป้องปรามการกระทำความผิดกฏหมายของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 26 มีนาคม 2562 665
คณะกรรมการประเมินผลงานเชี่ยวชาญ ครูอรุณี ศิริหงษ์ทอง 26 มีนาคม 2562 647
โครงการค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.6 26 มีนาคม 2562 607
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 26 มีนาคม 2562 622
กิจกรรมเลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการเอนก แป้นกล่อม และผู้อำนวยการจรุญ ทองอินทร์ 26 มีนาคม 2562 682
ส่งท่านผู้อำนวยการ เอนก แป้มกล่อม 26 มีนาคม 2562 721
ส่งท่านผู้อำนวยการ จรุญ ทองอินทร์ 26 มีนาคม 2562 610
โรงเรียนอินทร์บุรีศึกษาดูงานที่โรงเรียน น.พ.ก. 11 มีนาคม 2562 689
พิธีมอบรางวัลกิจกรรม Zero Waste School 10 มีนาคม 2562 681
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 ที่จะจบปีการศึกษา 2562 10 มีนาคม 2562 673
พิธีอำลาท่านรองฯจรุญและครูอเนก 10 มีนาคม 2562 642
พิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวจาก กฟผ. 10 มีนาคม 2562 618
กิจกรรมตรวจสุขภาพครูประจำปี 2562 10 มีนาคม 2562 618
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือฯ ระดับชั้น ม.3 27 กุมภาพันธ์ 2562 703
กิจกรรม World Thinking Day 2019 27 กุมภาพันธ์ 2562 620
งานเปิดบ้านวิชาการ OpenHouse ประจำปีการศึกษา 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 726
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2562 693
พิธีรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 606
งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 710
กิจกรรมหนังสือมนุษย์และคาราวานหนังสือ ประจำปี 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 643
โรงเรียนบางเลน จังหวัดนครปฐมศึกษาดูงาน 26 กุมภาพันธ์ 2562 612
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 16 กุมภาพันธ์ 2562 764
กิจกรรมงานวันครูประจำปี 2562 ณ วัดประสิทธิเวช 16 กุมภาพันธ์ 2562 655
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ โรงเรียน น.พ.ก. 16 กุมภาพันธ์ 2562 685
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ วัดทรงธรรม 05 กุมภาพันธ์ 2562 758
การแข่งขันกีฬาวันครูอำเภอบ้านนา ประจำปี 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 788
กิจกรรมวันปีใหม่ครูประจำปี 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 693
กิจกรรมรณรงค์ลดขยะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ และปฏิบัติการ 4 ม. 05 กุมภาพันธ์ 2562 851
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 05 กุมภาพันธ์ 2562 796
กิจกรรมวันคริสต์มาส (culture&festival) ประจำปี 2561 05 กุมภาพันธ์ 2562 672
การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ประจำปีการศึกษา 2561 17 มกราคม 2562 762
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 17 มกราคม 2562 718
กิจกรรม Dove Day 13 ธันวาคม 2561 907
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา 13 ธันวาคม 2561 962
พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 ธันวาคม 2561 879
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2561 12 ธันวาคม 2561 888
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 12 ธันวาคม 2561 995
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2561 11 ธันวาคม 2561 1343
งานเลื้ยงต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ 15 พฤศจิกายน 2561 1208
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ 15 พฤศจิกายน 2561 1216
ประชุมลดการบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2-2561 15 พฤศจิกายน 2561 1007
อบรมการจัดทำ Logbook 14 พฤศจิกายน 2561 900
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 14 พฤศจิกายน 2561 889
การประชุมจัดทำแผนกลยุทธโรงเรียน 14 พฤศจิกายน 2561 864
พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียญอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 15 กันยายน 2561 1050
อบรมการบันทึกข้อมูล Logbook ในโปรแกรม LTeacher 15 กันยายน 2561 1069
ถ่ายภาพ ม.3 ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2561 15 กันยายน 2561 1315
โครงการตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2561 15 กันยายน 2561 1247
กิจกรรมวันสับดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 15 กันยายน 2561 1074
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 กันยายน 2561 1077
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ณ โรงเรียนฯ 27 สิงหาคม 2561 1120
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อำเภอบ้านนา 27 สิงหาคม 2561 936
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนฯ 27 สิงหาคม 2561 998
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 27 สิงหาคม 2561 1125
โครงอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล 27 สิงหาคม 2561 1212
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยากเสพติด 27 สิงหาคม 2561 1034
ทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียน 27 สิงหาคม 2561 1187
พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 19 กรกฎาคม 2561 1520
โครงการครอบครัวสุขสันต์ 19 กรกฎาคม 2561 1173
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือกประจำปี 2561 19 กรกฎาคม 2561 1119
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ PIM Robotics 2018 19 กรกฎาคม 2561 1624
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ Show&Share 2018 19 กรกฎาคม 2561 1290
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนฯ ในศตวรรษที่ 21 19 กรกฎาคม 2561 1158
กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์บีม (Beam) 19 กรกฎาคม 2561 1132
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำและผู้นำที่ดี 19 กรกฎาคม 2561 1208
รับน้องสายรหัสห้อง5 19 กรกฎาคม 2561 1446
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 18 มิถุนายน 2561 1246
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 18 มิถุนายน 2561 1104
คณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น เข้าตรวจเยีิ่ยมและเก็บข้อมูลโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 18 มิถุนายน 2561 1280
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 18 มิถุนายน 2561 1138
คณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนนครราชสีมา ศึกษาดูงาน 18 มิถุนายน 2561 1021
เยิียมชมรายการชิงร้อยชิงล้าน บริษัท WorkPoint 18 มิถุนายน 2561 1282
คณะกรรมการประเมินโครงการ zero waste school 18 มิถุนายน 2561 1145
พิธีมอบรางวัลสวดมนต์ทำนองสรภัณญะและบรรยายธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 18 มิถุนายน 2561 1101
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระภาษาไทย 18 มิถุนายน 2561 1002
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 18 มิถุนายน 2561 1125
ต้อนรับครูใหม่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 18 มิถุนายน 2561 1079
รับสมัคร รด. ปี1 และรายงานตัว ปี 2-3 23 พฤษภาคม 2561 1226
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น) 23 พฤษภาคม 2561 1173
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560 ของ สพม.7 23 พฤษภาคม 2561 1183
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 15 พฤษภาคม 2561 953
โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการเรียนรู้ STEM ระดับชั้น ม.ปลาย 11 พฤษภาคม 2561 1300
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 11 พฤษภาคม 2561 2077
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 11 พฤษภาคม 2561 1229
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 39 11 พฤษภาคม 2561 1227
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 11 พฤษภาคม 2561 1131
สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 11 พฤษภาคม 2561 1157
คณะศึกษานิเทศ สพม.7 ฝึกประสบการณ์ 11 พฤษภาคม 2561 1169
ประชุมเชิงปฏิบัติการลดการบ้านนักเรียนประจำปี 2561 11 พฤษภาคม 2561 1194