แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน อ่าน
การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 9
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เขียนโดย webmaster 10
กิจกรรม Dove Day เขียนโดย webmaster 236
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา เขียนโดย webmaster 300
พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย webmaster 209
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 207
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เขียนโดย webmaster 298
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 327
งานเลื้ยงต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ เขียนโดย webmaster 333
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ เขียนโดย webmaster 253
ประชุมลดการบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2-2561 เขียนโดย webmaster 272
อบรมการจัดทำ Logbook เขียนโดย webmaster 243
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 238
การประชุมจัดทำแผนกลยุทธโรงเรียน เขียนโดย webmaster 212
พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียญอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย webmaster 420
อบรมการบันทึกข้อมูล Logbook ในโปรแกรม LTeacher เขียนโดย webmaster 359
ถ่ายภาพ ม.3 ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2561 เขียนโดย webmaster 564
โครงการตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 475
กิจกรรมวันสับดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 342
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนโดย webmaster 357
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ณ โรงเรียนฯ เขียนโดย webmaster 395
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อำเภอบ้านนา เขียนโดย webmaster 286
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนฯ เขียนโดย webmaster 315
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 461
โครงอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล เขียนโดย webmaster 550
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยากเสพติด เขียนโดย webmaster 378
ทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียน เขียนโดย webmaster 486
พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เขียนโดย webmaster 740
โครงการครอบครัวสุขสันต์ เขียนโดย webmaster 464
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือกประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 507
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ PIM Robotics 2018 เขียนโดย webmaster 839
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ Show&Share 2018 เขียนโดย webmaster 522
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณากรเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย webmaster 492
กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์บีม (Beam) เขียนโดย webmaster 447
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำและผู้นำที่ดี เขียนโดย webmaster 496
รับน้องสายรหัสห้อง5 เขียนโดย webmaster 598
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 584
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เขียนโดย webmaster 420
คณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น เข้าตรวจเยีิ่ยมและเก็บข้อมูลโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา เขียนโดย webmaster 409
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เขียนโดย webmaster 383
คณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนนครราชสีมา ศึกษาดูงาน เขียนโดย webmaster 359
เยิียมชมรายการชิงร้อยชิงล้าน บริษัท WorkPoint เขียนโดย webmaster 509
คณะกรรมการประเมินโครงการ zero waste school เขียนโดย webmaster 402
พิธีมอบรางวัลสวดมนต์ทำนองสรภัณญะและบรรยายธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา เขียนโดย webmaster 386
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระภาษาไทย เขียนโดย webmaster 337
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เขียนโดย webmaster 397
ต้อนรับครูใหม่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เขียนโดย webmaster 348
รับสมัคร รด. ปี1 และรายงานตัว ปี 2-3 เขียนโดย webmaster 468
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น) เขียนโดย webmaster 459
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560 ของ สพม.7 เขียนโดย webmaster 439
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 279
โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการเรียนรู้ STEM ระดับชั้น ม.ปลาย เขียนโดย webmaster 448
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เขียนโดย webmaster 518
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 570
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 39 เขียนโดย webmaster 419
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 460
สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 เขียนโดย webmaster 468
คณะศึกษานิเทศ สพม.7 ฝึกประสบการณ์ เขียนโดย webmaster 380
ประชุมเชิงปฏิบัติการลดการบ้านนักเรียนประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 477