แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 40 17 กรกฎาคม 2562 239
ประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย 17 กรกฎาคม 2562 209
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเสริมรายได้ใหักับนักเรียน 17 กรกฎาคม 2562 221
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 199
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 229
มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 17 กรกฎาคม 2562 222
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 17 กรกฎาคม 2562 202
ประชุมการจัดการการบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 17 กรกฎาคม 2562 214
รับสม้ครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 226
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ศึกษาดูงาน 16 กรกฎาคม 2562 202
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 16 กรกฎาคม 2562 204
มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 16 กรกฎาคม 2562 226
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 28 มีนาคม 2562 379
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 27 มีนาคม 2562 373
โรงเรียนคุรุราษฏร์วิทยาศึกษาดูงาน Zero Waste Schoo 27 มีนาคม 2562 363
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงาน Zero Waste School 27 มีนาคม 2562 397
อบรมป้องปรามการกระทำความผิดกฏหมายของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 26 มีนาคม 2562 403
คณะกรรมการประเมินผลงานเชี่ยวชาญ ครูอรุณี ศิริหงษ์ทอง 26 มีนาคม 2562 374
โครงการค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.6 26 มีนาคม 2562 372
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 26 มีนาคม 2562 362
กิจกรรมเลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการเอนก แป้นกล่อม และผู้อำนวยการจรุญ ทองอินทร์ 26 มีนาคม 2562 386
ส่งท่านผู้อำนวยการ เอนก แป้มกล่อม 26 มีนาคม 2562 417
ส่งท่านผู้อำนวยการ จรุญ ทองอินทร์ 26 มีนาคม 2562 347
โรงเรียนอินทร์บุรีศึกษาดูงานที่โรงเรียน น.พ.ก. 11 มีนาคม 2562 371
พิธีมอบรางวัลกิจกรรม Zero Waste School 10 มีนาคม 2562 386
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 ที่จะจบปีการศึกษา 2562 10 มีนาคม 2562 426
พิธีอำลาท่านรองฯจรุญและครูอเนก 10 มีนาคม 2562 377
พิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวจาก กฟผ. 10 มีนาคม 2562 363
กิจกรรมตรวจสุขภาพครูประจำปี 2562 10 มีนาคม 2562 368
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือฯ ระดับชั้น ม.3 27 กุมภาพันธ์ 2562 442
กิจกรรม World Thinking Day 2019 27 กุมภาพันธ์ 2562 379
งานเปิดบ้านวิชาการ OpenHouse ประจำปีการศึกษา 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 476
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2562 441
พิธีรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 368
งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 396
กิจกรรมหนังสือมนุษย์และคาราวานหนังสือ ประจำปี 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 370
โรงเรียนบางเลน จังหวัดนครปฐมศึกษาดูงาน 26 กุมภาพันธ์ 2562 352
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 16 กุมภาพันธ์ 2562 479
กิจกรรมงานวันครูประจำปี 2562 ณ วัดประสิทธิเวช 16 กุมภาพันธ์ 2562 392
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ โรงเรียน น.พ.ก. 16 กุมภาพันธ์ 2562 415
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ วัดทรงธรรม 05 กุมภาพันธ์ 2562 440
การแข่งขันกีฬาวันครูอำเภอบ้านนา ประจำปี 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 475
กิจกรรมวันปีใหม่ครูประจำปี 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 392
กิจกรรมรณรงค์ลดขยะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ และปฏิบัติการ 4 ม. 05 กุมภาพันธ์ 2562 524
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 05 กุมภาพันธ์ 2562 443
กิจกรรมวันคริสต์มาส (culture&festival) ประจำปี 2561 05 กุมภาพันธ์ 2562 400
การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ประจำปีการศึกษา 2561 17 มกราคม 2562 464
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 17 มกราคม 2562 421
กิจกรรม Dove Day 13 ธันวาคม 2561 609
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา 13 ธันวาคม 2561 653
พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 ธันวาคม 2561 593
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2561 12 ธันวาคม 2561 578
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 12 ธันวาคม 2561 708
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2561 11 ธันวาคม 2561 981
งานเลื้ยงต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ 15 พฤศจิกายน 2561 867
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ 15 พฤศจิกายน 2561 829
ประชุมลดการบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2-2561 15 พฤศจิกายน 2561 694
อบรมการจัดทำ Logbook 14 พฤศจิกายน 2561 615
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 14 พฤศจิกายน 2561 593
การประชุมจัดทำแผนกลยุทธโรงเรียน 14 พฤศจิกายน 2561 574
พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียญอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 15 กันยายน 2561 778
อบรมการบันทึกข้อมูล Logbook ในโปรแกรม LTeacher 15 กันยายน 2561 755
ถ่ายภาพ ม.3 ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2561 15 กันยายน 2561 1009
โครงการตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2561 15 กันยายน 2561 952
กิจกรรมวันสับดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 15 กันยายน 2561 762
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 กันยายน 2561 775
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ณ โรงเรียนฯ 27 สิงหาคม 2561 842
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อำเภอบ้านนา 27 สิงหาคม 2561 620
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนฯ 27 สิงหาคม 2561 713
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 27 สิงหาคม 2561 838
โครงอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล 27 สิงหาคม 2561 925
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยากเสพติด 27 สิงหาคม 2561 735
ทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียน 27 สิงหาคม 2561 895
พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 19 กรกฎาคม 2561 1213
โครงการครอบครัวสุขสันต์ 19 กรกฎาคม 2561 876
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือกประจำปี 2561 19 กรกฎาคม 2561 841
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ PIM Robotics 2018 19 กรกฎาคม 2561 1295
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ Show&Share 2018 19 กรกฎาคม 2561 926
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนฯ ในศตวรรษที่ 21 19 กรกฎาคม 2561 832
กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์บีม (Beam) 19 กรกฎาคม 2561 840
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำและผู้นำที่ดี 19 กรกฎาคม 2561 896
รับน้องสายรหัสห้อง5 19 กรกฎาคม 2561 1098
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 18 มิถุนายน 2561 970
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 18 มิถุนายน 2561 802
คณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น เข้าตรวจเยีิ่ยมและเก็บข้อมูลโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 18 มิถุนายน 2561 900
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 18 มิถุนายน 2561 800
คณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนนครราชสีมา ศึกษาดูงาน 18 มิถุนายน 2561 722
เยิียมชมรายการชิงร้อยชิงล้าน บริษัท WorkPoint 18 มิถุนายน 2561 944
คณะกรรมการประเมินโครงการ zero waste school 18 มิถุนายน 2561 821
พิธีมอบรางวัลสวดมนต์ทำนองสรภัณญะและบรรยายธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 18 มิถุนายน 2561 784
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระภาษาไทย 18 มิถุนายน 2561 706
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 18 มิถุนายน 2561 826
ต้อนรับครูใหม่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 18 มิถุนายน 2561 744
รับสมัคร รด. ปี1 และรายงานตัว ปี 2-3 23 พฤษภาคม 2561 909
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น) 23 พฤษภาคม 2561 885
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560 ของ สพม.7 23 พฤษภาคม 2561 868
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 15 พฤษภาคม 2561 648
โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการเรียนรู้ STEM ระดับชั้น ม.ปลาย 11 พฤษภาคม 2561 948
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 11 พฤษภาคม 2561 889
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 11 พฤษภาคม 2561 927
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 39 11 พฤษภาคม 2561 900
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 11 พฤษภาคม 2561 836
สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 11 พฤษภาคม 2561 864
คณะศึกษานิเทศ สพม.7 ฝึกประสบการณ์ 11 พฤษภาคม 2561 828
ประชุมเชิงปฏิบัติการลดการบ้านนักเรียนประจำปี 2561 11 พฤษภาคม 2561 896