ประชุมเชิงปฏิบัติการลดการบ้านนักเรียนประจำปี 2561

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการการบ้านนักเรียน" เพื่อลดภาระงานและการบ้านของนักเรียน และเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตโรงเรียนฯ [ภาพกิจกรรม]