คณะศึกษานิเทศ สพม.7 ฝึกประสบการณ์

คณะศึกษานิเทศก์ สพม.7 มาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เพื่อศึกษาบริบทการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีคณะท่านผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี [ภาพกิจกรรม]