05/11 2561

งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 39

จัดงานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 39 ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2561 [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ  และครูอภิชาติ  ชัยชนะ