รับสมัคร รด. ปี1 และรายงานตัว ปี 2-3

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 งานนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมกับครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารศูนย์จังหวัดนครนายก ได้จัดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารระดับชั้นปีที่ 1 และรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูสำรี ชะเอม