ต้อนรับครูใหม่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต้อนรับครู.......................กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนฯ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ