ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต้อนรับครู.......................กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนฯ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ