เยิียมชมรายการชิงร้อยชิงล้าน บริษัท WorkPoint

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมการถ่ายทำรายการชิงร้อยชิงล้าน ของบริษัท WorkPoint ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูภทรพร  สละชั่ว