กิจกรรมปลูกต้นไม้

 กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูสำลี  ชะเอม