รับน้องสายรหัสห้อง5

นักเรียนสายการเรียนห้อง 5 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมรับน้องสายรหัสห้องเรียนที่เป็นห้อง 5  ได้แก่ ม.4/5  ม.5/5  และ ม.6/5 เพื่อส่งเสริมการเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี โดยจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 [ภาพกิจกรรม]