กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์บีม (Beam)

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ Beam ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เพื่อเตรียมฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานและหุ่นยนต์ในรายการ Show&Share และ PIM Robotics 2018  [ภาพกิจกรรม]