ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ Show&Share 2018

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ และประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว รายการ Show&Share 2018 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 [ภาพกิจกรรม]