ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ PIM Robotics 2018

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ และประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว รายการ PIM Robotics 2018 ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...สุขปลั่ง