พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

งานกิจการลูกเสือ เนตนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ โดมโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" โดยมีท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ