ทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียน

คณะกรรมการโรงเรียนฯ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุลลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องวันวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 82 ปี ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ