โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยากเสพติด

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จัดโครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยากเสพติดให้กับนักเรียน ในวันที่ 5 กรกฎ่าคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ