กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2561

จัดกิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ