กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ณ โรงเรียนฯ

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำ 2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โดมโรงเรียนฯ [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ