ถ่ายภาพ ม.3 ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2561

 

[ภาพกิจกรรม]