พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียญอายุราชการในปีงบประมาณ 2561

[ภาพกิจกรรม]