พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2561   โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เป็นวันวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 6  ซึ่งจะตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี โดยมี่ท่านผู้อำนวยการนิติพร เนติ เป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ