กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา

 วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมพิธีกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านนา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ครูสำลี ชะเอม