กิจกรรมงานวันครูประจำปี 2562 ณ วัดประสิทธิเวช

    คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" นำโดยท่านผู้อำนวยการนิติพร  เนติ เข้าร่วมกิจกรรมวันครูของจังหวัดนครนายก ณ วัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันครู [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ