แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผล 15 กันยายน 2562 209
นิทรรศการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมนักเรียน รายวิชา IS 15 กันยายน 2562 203
อบรมมัคคุเทศก์น้อย 15 กันยายน 2562 204
ตลาดนัดวิชาการวิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2562 15 กันยายน 2562 227
กิจกรรมค่ายภาษาจีนประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 209
โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมมะ ประจำปีงบประมาณ 2562 15 กันยายน 2562 198
กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 195
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 196
English Camp2019 15 กันยายน 2562 153
โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 15 กันยายน 2562 141
กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 140
พิธีสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 121
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 15 กันยายน 2562 155
อบรมหุ่นยนต์โดยวิทยากรจากราชภัฎพระนคร 15 กันยายน 2562 123
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 14 กันยายน 2562 125
โรงเรียนศรีมโหสถศึกษาดูงาน 14 กันยายน 2562 141
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 14 กันยายน 2562 132
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 14 กันยายน 2562 161
ค่ายนักวิจัยน้อย 14 กันยายน 2562 131
ทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน และพิธิเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ 18 กรกฎาคม 2562 274
มูลนิธิสมาคมนักเรียนเก่าฯ มอบทุนการศึกษา 18 กรกฎาคม 2562 274
มหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2019 18 กรกฎาคม 2562 265
กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังต้ว Show&Share 2019 18 กรกฎาคม 2562 250
พิธิแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 238
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 267
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 17 กรกฎาคม 2562 194
ค่ายปรับความรู้พื้นฐาน ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 17 กรกฎาคม 2562 212
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 17 กรกฎาคม 2562 219
อบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 17 กรกฎาคม 2562 199
พิธีรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 17 กรกฎาคม 2562 190
มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลการแข่งขันสวดมนต์ 17 กรกฎาคม 2562 230
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 17 กรกฎาคม 2562 202
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายภาวะผู้นำ" 17 กรกฎาคม 2562 197
รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 184
รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 181