แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผล 15 กันยายน 2562 156
นิทรรศการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมนักเรียน รายวิชา IS 15 กันยายน 2562 148
อบรมมัคคุเทศก์น้อย 15 กันยายน 2562 137
ตลาดนัดวิชาการวิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2562 15 กันยายน 2562 159
กิจกรรมค่ายภาษาจีนประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 141
โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมมะ ประจำปีงบประมาณ 2562 15 กันยายน 2562 125
กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 135
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 125
English Camp2019 15 กันยายน 2562 104
โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 15 กันยายน 2562 99
กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 97
พิธีสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 84
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 15 กันยายน 2562 107
อบรมหุ่นยนต์โดยวิทยากรจากราชภัฎพระนคร 15 กันยายน 2562 84
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 14 กันยายน 2562 88
โรงเรียนศรีมโหสถศึกษาดูงาน 14 กันยายน 2562 102
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 14 กันยายน 2562 96
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 14 กันยายน 2562 111
ค่ายนักวิจัยน้อย 14 กันยายน 2562 92
ทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน และพิธิเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ 18 กรกฎาคม 2562 234
มูลนิธิสมาคมนักเรียนเก่าฯ มอบทุนการศึกษา 18 กรกฎาคม 2562 234
มหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2019 18 กรกฎาคม 2562 211
กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังต้ว Show&Share 2019 18 กรกฎาคม 2562 204
พิธิแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 194
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 234
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 17 กรกฎาคม 2562 160
ค่ายปรับความรู้พื้นฐาน ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 17 กรกฎาคม 2562 172
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 17 กรกฎาคม 2562 184
อบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 17 กรกฎาคม 2562 166
พิธีรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 17 กรกฎาคม 2562 157
มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลการแข่งขันสวดมนต์ 17 กรกฎาคม 2562 191
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 17 กรกฎาคม 2562 167
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายภาวะผู้นำ" 17 กรกฎาคม 2562 159
รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 151
รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 151