แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผล 15 กันยายน 2562 59
นิทรรศการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมนักเรียน รายวิชา IS 15 กันยายน 2562 57
อบรมมัคคุเทศก์น้อย 15 กันยายน 2562 36
ตลาดนัดวิชาการวิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2562 15 กันยายน 2562 42
กิจกรรมค่ายภาษาจีนประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 32
โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมมะ ประจำปีงบประมาณ 2562 15 กันยายน 2562 34
กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 34
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 35
English Camp2019 15 กันยายน 2562 33
โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 15 กันยายน 2562 31
กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 35
พิธีสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 23
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 15 กันยายน 2562 29
อบรมหุ่นยนต์โดยวิทยากรจากราชภัฎพระนคร 15 กันยายน 2562 27
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 14 กันยายน 2562 26
โรงเรียนศรีมโหสถศึกษาดูงาน 14 กันยายน 2562 29
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 14 กันยายน 2562 27
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 14 กันยายน 2562 24
ค่ายนักวิจัยน้อย 14 กันยายน 2562 26
ทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน และพิธิเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ 18 กรกฎาคม 2562 155
มูลนิธิสมาคมนักเรียนเก่าฯ มอบทุนการศึกษา 18 กรกฎาคม 2562 160
มหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2019 18 กรกฎาคม 2562 145
กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังต้ว Show&Share 2019 18 กรกฎาคม 2562 145
พิธิแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 138
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 154
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 17 กรกฎาคม 2562 102
ค่ายปรับความรู้พื้นฐาน ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 17 กรกฎาคม 2562 108
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 17 กรกฎาคม 2562 127
อบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 17 กรกฎาคม 2562 106
พิธีรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 17 กรกฎาคม 2562 95
มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลการแข่งขันสวดมนต์ 17 กรกฎาคม 2562 125
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 17 กรกฎาคม 2562 98
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายภาวะผู้นำ" 17 กรกฎาคม 2562 101
รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 91
รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 90