อบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับ วิทยากรจากจิตอาศา รุ่น 904 จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ