กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมถวายพระพร พิธีลงนามถวายพระพร และจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน นำโดยท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรี่ส่งสิทธิ์  บัญญัติ