ค่ายปรับความรู้พื้นฐาน ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 งานพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยครูอำนวย รัศมี และทีมงาน ร่วมกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ร่วมจัดโครงการ "ค่ายปรับความรู้พื้นฐาน ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ" เพื่อเสริมความรัูให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 จนมีพื้นฐานความรู้ที่ใกล้เคียงกัน โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ มนูกิจ บ้านเล้า ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และดูแลตลอดการจัดโครงการ [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ