กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังต้ว Show&Share 2019

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เข้าร่วมกิจกรรม "สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show & Share 2019" ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูอภิชาติ  ชัยชนะ