มูลนิธิสมาคมนักเรียนเก่าฯ มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการ ครูทวีพร สำลี หัวหน้างานแนะแนว ครูจริยา ขาวดี และหัวงานโครงการห้องเรียนพิเศษ ครูนีรานุช ทองเติม  เป็นตัวแทนมูลนิธิสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" มอบทุนการศึกษาแก่นายนิรุจน์ สวยงาม นักเรียนระดับชั้น ม.6/1 ซึ่งเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ในโอกาสที่มีความขยันหมั่นเพียร และมีผลการเรียนดี และสอบติดคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยครับ