ทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน และพิธิเปิดอาคารเรียนหลังใหม่

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดพิธิทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และจัดพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคาร 6) โดยท่าน............ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ