งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ