โรงเรียนศรีมโหสถศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบรี ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานกิจกรรม Zero Waste School  ของโรงเรียนฯ [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ