พิธีสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2562

 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" และครูฝึกจากมณทลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมชมการเดินสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในโอกาสที่ได้ศึกษาจบการฝึกภาคสนามของปีการศึกษา 2562 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญ็ติ