โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมมะ ประจำปีงบประมาณ 2562

 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เข้าร่วมโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมมะ" ซึ่งจัดโดยสำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดนครนายก ณ วัดช้าง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก [ภาพกิจรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรี่ส่งสิทธิ์  บัญญัติ