กิจกรรมค่ายภาษาจีนประจำปี 2562

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการ "ค่ายภาษาจีน" ประจำปี 2562  เพื่อให้ความรู้ด้านภาษาจีนให้กับนักเรียนสายที่สนใจ ณ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ อาคาร 3 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ