คณะกรรมการจัดตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

 

ภาพบรรยากาศบางส่วนของคณะกรรมการจัดทำตารางสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ภาพกิจกรรม]