ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียน

เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563  จัดประชุมคณะกรรมการงานสวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียน ฯ เพื่อสรุปยอดบัญยชีรายรับรายจ่าย และร่วมวางแผนพร้อมทั้งปรึกหารือเกี่ยวกับการบริหารเงินสวัสดิการออมทรัพย์ครู [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...เขมิสร มั่นเพ็ชร