สพฐ. ตรวจราชการการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนก 2563 คณะผู้ตรวจราชการ "การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563" ซึ่งประกอบไปด้วย นางวรรณา ช่องดารากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยคุณภาพการศึกษา (เขตตรวจราชการที่ 9) พร้อมด้วย ดร.บุณยกุล หัตถกี รอง ผอ.สพม.7 และนางสาวศุภวรรณ โคกกระชาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม.7  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย ท่าน ผอ.นิติพร  เนติ และรองผู้อำนวยการฯ มนูกิจ บ้านเล้า ให้การต้อนรับและชี้แจงนโยบายการรับนักเรียน ซึ่งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร และนักเรียน โดยปฏิบัติตามมาตรการปองกันไวรัสโควิดอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ทีมงานโสตฯ โรงเรียน น.พ.ก.