แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4/2-4/7 ปีการศึกษา 2562 08 เมษายน 2562 890
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1/2-1/10 ปีการศึกษา 2562 07 เมษายน 2562 2190
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนได้เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2562 06 เมษายน 2562 1245
ยื่นความจำนงศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 กรณียังไม่มีที่เรียน 05 เมษายน 2562 1071
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนได้เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2562 03 เมษายน 2562 4369
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2562 29 มีนาคม 2562 1068
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2562 29 มีนาคม 2562 1637
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติ 29 มีนาคม 2562 457
ประกาศประกวดราคาจ้างครูต่างชาติปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22 มีนาคม 2562 395
ประกาศผลการสอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ 13 มีนาคม 2562 1267
ประกาศผลการสอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 13 มีนาคม 2562 686
ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิมเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2562 10 มีนาคม 2562 1643
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 08 มีนาคม 2562 728
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 08 มีนาคม 2562 1191
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 06 มีนาคม 2562 1095
แบบสรุปการบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 09 กุมภาพันธ์ 2562 490
ขอเชิญร่วมงานไหว้ครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 2 02 กุมภาพันธ์ 2562 458
หลักเกณฑ์การรับนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2562 24 มกราคม 2562 953
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 24 มกราคม 2562 2907
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมงาน Open House ปีการศึกษา 2561 24 มกราคม 2562 630
กำหนดการปรุะชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 10 ธันวาคม 2561 765
ประกาศหยุดเรียน ม.1-ม.6 กรณีพิเศษเพื่อสอบธรรมศึกษา 26 พฤศจิกายน 2561 844
ตารางเรียน-ตารางสอนภาคเรียนที่ 2-2561 15 พฤศจิกายน 2561 2161
ปฏิทินส่งการบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 11 มิถุนายน 2561 2098
ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 13 พฤษภาคม 2561 8744
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 แยกตามห้องเรียน 06 เมษายน 2561 3162
ประกาศนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561 05 เมษายน 2561 1866
ประกาศนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2561 04 เมษายน 2561 5244
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2561 30 มีนาคม 2561 1522
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561 30 มีนาคม 2561 1870