แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
แบบสรุปการบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 09 กุมภาพันธ์ 2562 74
ขอเชิญร่วมงานไหว้ครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 2 02 กุมภาพันธ์ 2562 202
หลักเกณฑ์การรับนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2562 24 มกราคม 2562 586
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 24 มกราคม 2562 1374
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมงาน Open House ปีการศึกษา 2561 24 มกราคม 2562 333
กำหนดการปรุะชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 10 ธันวาคม 2561 558
ประกาศหยุดเรียน ม.1-ม.6 กรณีพิเศษเพื่อสอบธรรมศึกษา 26 พฤศจิกายน 2561 662
ตารางเรียน-ตารางสอนภาคเรียนที่ 2-2561 15 พฤศจิกายน 2561 1502
ปฏิทินส่งการบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 11 มิถุนายน 2561 1905
ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 13 พฤษภาคม 2561 8142
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 แยกตามห้องเรียน 06 เมษายน 2561 2971
ประกาศนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561 05 เมษายน 2561 1685
ประกาศนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2561 04 เมษายน 2561 5084
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2561 30 มีนาคม 2561 1361
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561 30 มีนาคม 2561 1585
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561 19 มีนาคม 2561 1770
ประกาศผลสอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 16 มีนาคม 2561 761
ประกาศผลสอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ 15 มีนาคม 2561 1881
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 08 มีนาคม 2561 1353
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ 08 มีนาคม 2561 1099
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิมเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 08 มีนาคม 2561 1769
ขอเชิญร่วมงานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 39 15 กุมภาพันธ์ 2561 1096
หลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียน ม.3 เดิมเข้าศึกษาต่อ ม.4 15 กุมภาพันธ์ 2561 1100
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 09 กุมภาพันธ์ 2561 5606
ประกาศหยุดเรียน 3-9 มกราคม 2561 02 มกราคม 2561 339
ประกาศหยุดเรียนในกรีพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ 22 ธันวาคม 2560 1064
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรม Open House ปี 2560 19 ธันวาคม 2560 653
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบริการงานก่อสร้างส้วมนักเรียน จำนวน 4 หลัง 12 ธันวาคม 2560 568
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 28 พฤศจิกายน 2560 789
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 9 พ.ย. 60 เพื่อเป็นศูนย์สอบธรรมศึกษา 08 พฤศจิกายน 2560 439