ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2561

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันเข้าสอบ
1. บัตรประจำตัวสอบ
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ดินสอ 2B
4. ยางลบ
5. ปากกา