ประกาศนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ (สำรอง) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

 

ลิงค์รายงานตัวแบบออนไลน์

https://forms.gle/sWdDBDyrkTktZbFW7

ข้อมูลโดย...คณะกรรมการรับนักเรียน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ