ติดต่อโรงเรียน

    ชื่อ        โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"
   สังกัด     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ที่ตั้ง    112 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
โทรศัพท์    0-3738-1785
แฟลก    0-3738-2020
อีเมล    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์    http://www.npk.ac.th

แผนที่โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 


ดู โรงเรียนบ้านนาพิทยากร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า